Privacybeleid Dag~5

Versie juni 2018

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de website of onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Dag 5. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dag 5 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

WIE IS DAG~5
Dag~5, websites voor het MKB
Eigenaar: Martijn de Groot

Adres: Irenelaan 37, 2712 CD te Zoetermeer

Telefoon: 06-42123000
E-mailadres: info@dag5.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57479356
Website: https://www.dag5.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERWERKT
Dag 5 kan persoonsgegevens over u verwerken zodra u gebruik maakt van de website, u gebruik maakt van de diensten van Dag 5 of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt via email of contactformulier. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Dag 5 of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Dag 5 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Administratieve gegevens van bank en kamer van koophandel
  • Technische gegevens benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden

HOE LANG DAG 5 GEGEVENS BEWAART
Dag 5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Google Analytics gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard. Administratieve gegevens en email-correspondentie worden bewaard zolang u klant bent van Dag 5 en de verzamelde gegevens daarvoor relevant zijn.

DELEN MET ANDEREN
Dag 5 verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Dag 5 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dag 5 gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Dag 5 maakt gebruik van Google Analytics om globaal bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dag 5 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dag 5 heeft hier geen invloed op.

Dag 5 heeft Google geen toestemming gegeven om via Dag 5 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of voor het maken van uitgebreide profielen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dag5.nl. Dag 5
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Dag 5 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dag 5 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op servers van derden opgeslagen informatie is beveiligd met dubbele authenticatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dag 5 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dag 5 op via info@dag5.nl of bel.